Du er her: 

PRÆSTENS KLUMME

 

I den danske salmebog har vi en salme der begynder med disse ord:

Gør døren høj, gør porten vid!

Den ærens konge kommer hid;

han hersker over alle land

og er al verdens frelsermand

 

Og selv om Ormslev Kirkes kirkedør ikke er blevet hverken højere eller bredere

med renoveringen, så er det budskab der lyder fra kirkens smukke rum meget vidt

og går højt til loftet. Kirken er nemlig det sted, hvor vi har lov til at komme med

alle vore bekymringer om egne fejl og mangler. Her kan vi komme og høre ordene

om, at vi er gode nok, som vi er, selv om vi til tider ikke føler os som Guds

bedste børn.

 

Guds ord har siden sommeren lydt fra vores sognegård i Stavtrup, og det har været

spændende at fejre gudstjenester i nye omgivelser. Alligevel glæder jeg mig som

et lille barn til genåbningen af Ormslev Kirke. For et kirkerum kan nu noget helt

særligt.

 

I kirken kan vi sidde i stilhed og fortabe os i den smukke altertavle, som nu er blevet

pudset og rengjort. Vi kan fordybe os i ordene, der siges til os eller forsvinde

ind i musikkens univers. Vi kan glæde os over børnenes dåb eller vielsen af et par,

vi kan græde til en bisættelse eller begravelse af et familiemedlem eller nær ven.

Vi kan forundres over stemningen der er i kirkens rum, hvor vi blot skal være til

stede og være det menneske som Gud skabte os til at være.

 

Åbn din dør

Vi åbner således ikke kun døren ind til kirkens- og kristendommens univers, vi

åbner også op ind til os selv. Vi åbner vores horisont og får styrket vores selvværd

og følelsen af at være fuldt ud accepteret. Med de ord der gives til os fra Gud, som

vi hører om i evangelierne eller som vi kan synge om i salmebogen, åbner kristendommens

mystrium.

 

I det sjette vers af salme 84 Gør Døren høj, gør porten vid, lyder det:

Jeg hjertets dør vil åbne dig,

o Jesus, drag dog ind til mig!

Ja, ved din nåde lad det ske,

at jeg din kærlighed må se!

For når vi opdager Guds kærlighed til os,

så kan vi give den videre til andre.

 

Ane Helgestad Bjerregaard