Vielse og kirkelig velsignelse

Vielse

Ønsker man at blive viet i Ormslev kirke, skal man kontakte kirkekontoret for at aftale en dato for vielsen. Her vil de fleste praktiske forhold også blive talt igennem.

I god tid før brylluppet afleverer man en prøvelsesattest på kirkekontoret, sammen med navn og adresse på to bryllupsvidner. Prøvelsesattesten, som højst må være fire måneder gammel, udstedes af Borgerservice i bopælskommunen, og brudeparret udfylder papirerne til dette på www.borger.dk med NemID.  Prøvelsesattesten er bevis på, at betingelserne for indgåelse af ægteskab er i orden.

En eventuel navneændring i forbindelse med vielsen sker ikke automatisk, men skal anmeldes til kirkekontoret i bopælssognet særskilt før eller efter vielsen. Navneændring foregår digitalt med NemID via borger.dk. Såfremt der skabes en form for navnefællesskab mellem ægtefællerne er navneændringen gratis - indtil tre måneder efter vielsen.

Forud for brylluppet har parret en samtale med den præst, der foretager vielsen. Her gennemgår man sammen forløbet, vælger salmer m.v. For ideer til salmer, se Salmebogen online

Specielle musikønsker og lign. skal godkendes af præsten, der er ansvarlig for, hvad der foregår ved alle kirkelige handlinger.

Evt. pyntning af kirken aftales med kirketjeneren, som kan træffes på Link til Kontakt/kirketjener på vores hjemmeside. Såfremt der er mere end ét bryllup på en lørdag, kan brudeparrene aftale en fælles pyntning af kirken. Kirketjeneren formidler i givet fald aftalen, således at ingen navne på brudepar videregives uden parrets accept.

 

Kirkelig velsignelse af borgerligt indgået ægteskab

Hvis man er blevet viet på rådhuset, kan man altid på et senere tidspunkt få en kirkelig velsignelse af det borgerligt indgåede ægteskab. En kirkelig velsignelse minder normalt meget om et almindeligt bryllup, men man siger selvfølgelig ikke ja til at ville være ægtepar, da man allerede er det i forvejen. Derimod siger man ja til at ville ”elske og ære hinanden” som i vielsesritualet.

Ønsker man en kirkelig velsignelse i Ormslev kirke, skal man kontakte kirkekontoret for at aftale en dato for handlingen. Her vil de fleste praktiske forhold også blive talt igennem. Det er samme procedure som ved bryllup, bortset fra at kirkekontoret ikke skal have nogen prøvelsesattest. Det er heller ikke nødvendigt med vidner.

 

Par af samme køn

I Den danske Folkekirke er det op til den enkelte præst, om han eller hun vil vie par af samme køn. Ormslev kirkes præster vier og velsigner gerne par af samme køn.