Fødsel og faderskab

Fødselsanmeldelse

Et barns fødsel skal anmeldes. En fødsel bliver registreret på baggrund af jordemoderens anmeldelse af fødslen. En forældreanmeldelse er kun nødvendig, hvis der ikke har medvirket en jordemoder ved fødslen.

 

Faderskab og fælles forældremyndighed

Gifte forældre får automatisk fælles forældremyndighed.

Som ugifte forældre kan man erklære, at man ønsker at varetage omsorgen og ansvaret for barnet sammen via en omsorgs- og ansvarserklæring. Dette skal ske via www.borger.dk, hvor forældrene benytter Nem-ID til at signere dokumentet med.

Omsorgs- og ansvarserklæringen skal indgives senest 14 dage efter barnets fødsel. Indgives omsorgs- og ansvarserklæringen senere end 14 dage efter barnets fødsel, er det Statsforvaltningen, der afgør faderskabet.