Dødsfald, bisættelse og begravelse

Dødsanmeldelse

Anmeldelse af dødsfald skal ske til sognepræsten/kirkekontoret i afdødes bopælssogn senest to hverdage efter dødsfaldet. I Ormslev sogn skal dødsanmeldelser ske til kirkekontoret.

Ved dødsfald foretrækker de fleste pårørende at henvende sig til en bedemand, som tager sig af en lang række praktiske forhold i forbindelse med dødsfaldet og begravelsen. Bedemanden udfylder blandt andet dødsanmeldelsen til begravelsesmyndigheden.

Begravelsesmyndigheden er altid sognepræsten i bopælssognet, også i de tilfælde hvor begravelsen/bisættelsen skal foregå uden for sognet eller finder sted uden kirkelig medvirken.

 

Begravelse og bisættelse

Ved kirkelig begravelse/bisættelse aftales dato, tidspunkt og sted med kirkekontoret. Forud for begravelsen/bisættelsen har man en samtale med præsten. Man kan forinden have overvejet hvilke salmer, man ønsker sunget. Klik her for inspiration til salmer

 

Gravsted

Aftale vedrørende gravsted træffes med graveren. Kontakt vores graver Ormslev.kirkegaard@mail.dk eller Tlf.: 20 30 02 43

 

Kirkegårdsvedtægter (Er under udarbejdelse)