Dåb og navngivning

Et barn skal have et navn senest seks måneder efter fødslen.

Dåb

Ønskes dåb kontaktes kirkekontoret for aftale om dato. Her vil man også få flere praktiske forhold omkring dåben oplyst.

Dåb foregår ved gudstjenesten om søndagen. Før dåben har man en samtale med den præst, der skal døbe barnet.

Dåbsbarnet skal have mindst to og højest fem faddere (en eventuel gudmor eller gudfar tæller med som fadder). Fadderne skal være døbt med den kristne dåb og have nået konfirmationsalderen.

Børn eller voksne, som er navngivet uden dåb, kan naturligvis også døbes i kirken. Også her aftaler man en dato med kirkekontoret, og man er altid velkommen til at kontakte en af præsterne, hvis der er noget, man gerne vil snakke om i den forbindelse.

For uddybende oplysninger om dåben: kontakt en af præsterne eller se nærmere på dette link: www.folkekirken.dk/livets-begivenheder/daab

Navngivning uden dåb

Ved navngivning uden dåb ansøges der om navngivningen via www.borger.dk, hvor forældrene benytter NemID til at signere med.