Sognegård eller forsamlingshus?

Sognegården hører til kirken, og rummer en stor del af det arbejde, som er forbundet med kirkens dagligdag. Sognegården har dog også en vis grad af karakter af forsamlingshus for sognets borgere, vis foreninger kan bruge sognegårdens lokaler til møder og foredrag. Det er helt naturligt, at sognegården har denne dobbeltfunktion som både kirkeligt og folkeligt hus. Som folkekirke må og skal kirken være åben overfor det folkelige. Det er dog helt naturligt, at kirken er sognegårdens "hovedbruger", da sognegården er sognets hus, som danner rammen om det kirkelige fællesskab.

Folk og kirke hører sammen - men hvor alt kirkeligt er folkeligt, er ikke alt folkeligt kirkeligt.

Der er mulighed for at låne/leje Stavtrup Sognegård til forskellige formål. Læs mere her