Tryg juleaften i Ormslev kirke

Ormslev kirke overholder alle retningslinjer, som sundhedsmyndighederne udstikker. Det er meget vigtigt for os omkring kirken, at man kan føle sig tryg ved at gå til gudstjeneste – også til julegudstjeneste.

De skærpede regler, som er kommet efter den seneste tids debat, har således ikke betydet nogen ændringer i vores beslutninger om julegudstjenester. Vi var allerede så meget på den sikre side, at alt er i orden.

Her kan du se, hvad det konkret betyder. Nedenunder følger først retningslinjerne (jf. kirkeminsteriets hjemmeside), derefter hvad vi gør i Ormslev kirke juleaften:

 

1) Begrænsning af varigheden af indendørs gudstjenester til højst 45-50 minutter

- i Ormslev kirke er julegudstjenesten skåret ned til ca. 30 minutter.

 

2) Skærpede afstandskrav (for detaljer, se kirkeministeriets hjemmeside)

- I Ormslev kirke overholder vi alle afstandskrav. Det betyder, at med mindre man er i smittekæde med hinanden (f. eks. i familie), så er der mindst to meters afstand mellem deltagerne. Hvad angår arealkravene, så lukkes der juleaften betydeligt færre deltagere ind i kirken, end der faktisk er plads til.

 

3) Sikring af effektiv rengøring og udluftning mellem hver gudstjeneste eller aktivitet.

- i Ormslev kirke bliver alle siddepladser rengjort mellem gudstjenesterne. Der bliver luftet ud undervejs i de forkortede gudstjenester (så tag varmt tøj på!), og der bliver luftet ekstra ud mellem tjenesterne.

 

4) Mulighed for yderligere afstand og deltagerbegrænsning efter lokal vurdering

- i Ormslev kirke er deltagerantallet stærkt begrænset. Normalt vil der være ca. 200 deltagere i en julegudstjeneste. Dette antal er skåret ned til max. 50, og man har skullet tilmelde sig i forvejen. På den måde er der helt styr på, hvor mange vi bliver. Det skal tilføjes, at Ormslev kirke er en usædvanlig rummelig kirke i forhold til normale landsbykirker.

 

5) Fokus på at minimere risikoen for kontaktsmitte mellem kirkegængere, også uden for kirkerne og på vej ind og ud af kirkerne.

- Med forkortede julegudstjenester i Ormslev kirke vil der være god tidsmæssig afstand til, at det vil være let at undgå kontakt uden for kirken. Derudover er der god plads på Ormslev kirkegård, mange stier at gå ad og fire udgange. Endelig vil kravet om tilmelding i høj grad begrænse, hvor mange der møder op.

 

6) Det kan overvejes, om der lokalt kan opfordres til at de besøgende bestiller plads til gudstjenesten/aktiviteten med henblik på at undgå sammenstimling uden for lokalet.

- I Ormslev kirke skal man netop bestille plads til gudstjenesterne juleaften.

 

7) Det bør overvejes, om der kan findes alternativer til fællessang, hvor mange personer samles, eksempelvis ved afspilning af musik/salmesang, færre salmer eller vers end sædvanligt eller om kun koret synger, mens besøgende lytter eller eventuelt nynner med lukket mund.

- I Ormslev kirke synger vi juleaften færre salmer end normalt, og vi synger færre vers af de salmer, vi så synger. Derudover bruger vi salmeark, som smides ud mellem hver gudstjeneste.

 

8) Håndhygiejne anbefales f.eks. ved ankomst til og fra lokalerne.

I våbenhuset i Ormslev kirke er to standere med håndsprit, og alle kirkegængere skal bære mundbind på vej ind og ud ad kirken.

 

I Ormslev kirke har vi et coronaudvalg, som løbende vurderer situationen, og som er i stand til at træffe hurtige beslutninger, hvis det er nødvendigt. Derudover har vi en tæt dialog med kirkens ansatte, så også de føler sig trygge.

 

Så kom du kun trygt juleaften – hvis du altså vel at mærke er tilmeldt!