ORMSLEV KIRKE og CORONAVIRUS, opdateret 8.1.2021.

Ormslev kirke følger folkekirkens retningslinjer for håndteringen af coronavirus. Det betyder følgende:

 

Generelt:

1. Alle andre aktiviteter end gudstjenester og kirkelige handlinger aflyses.

2. Personer med symptomer på coronavirus må ikke deltage i gudstjenester og kirkelige handlinger.

3. Til alle gudstjenester og kirkelige handlinger skal der holdes en afstand på mindst 2 meter.

4. Alle bedes være omhyggelige med at spritte hænder af, når man ankommer og forlader kirken eller kirkens lokaler. Der vil være sprit og plastikhandsker i våbenhuset.

5. Til alle gudstjenester og kirkelige handlinger i Ormslev kirke må der højest være 25 deltagere ud over præst, personale og øvrige medvirkende. Der er plads til 2 ekstra i våbenhuset, hvor der er højtalere.

6. Personalets anvisninger om, hvor man skal/må sidde, skal respekteres.

7. Der ikke fælles salmesang til gudstjenester og kirkelige handlinger. Kirkesangeren synger solo, og der anvendes færre salmer med få salmevers.

8. I Ormslev kirke skal man bære mundbind, når man ankommer til kirken, forlader kirken og bevæger sig rundt i kirkerummet.

 

Gudstjenester søn- og helligdage

1. Der afholdes forkortede gudstjenester i Ormslev kirke på max. 30 minutter. Gudstjenesterne er uden altergang.

2. Til alle gudstjenester i Ormslev kirke må der højest være 25 deltagere ud over præst, personale og øvrige medvirkende. Der er plads til 2 ekstra i våbenhuset, hvor der er højtalere.

3. Der er ikke fælles salmesang til gudstjenester. Kirkesangeren synger solo, og der anvendes færre salmer med få salmevers.

4. Der kører kirkebil til gudstjenesterne. Kirkebilen er rengjort efter forskrifterne før kørslen. Man bærer mundbind og sidder spredt i kirkebilen, og der er mulighed for at spritte hænder af.

6. Man skal bære mundbind fra man ankommer til kirken, til man har sat sig ned. Og fra man rejser sig for at forlade kirken, til man er ude af yderste kirkedør, skal man bære mundbind.

Der er ikke krav om mundbind, når man sidder på sin plads og når man rejser sig i forbindelse med læsninger eller velsignelsen. Forlader man derimod sin plads undervejs i gudstjenesten, f. eks. for at gå på toilet, skal man bære mundbind. 

Præst, personale og øvrige medvirkende ved gudstjenesten er undtaget kravet om mundbind i kirken.

 

Dåb

1. Til dåb i Ormslev kirke må der højest være 25 deltagere ud over præst, personale og øvrige medvirkende. Der er plads til 2 ekstra i våbenhuset, hvor der er højtalere.

2. Dåb gennemføres som udgangspunkt med kun én dåbsfamilie ad gangen.

3. Dåb finder sted om søndagen på aftalte tidspunkter enten før eller efter kirkens almindelige gudstjeneste.

4. Der ikke fælles salmesang til dåbshandlinger i kirken. Kirkesangeren synger solo, og der anvendes færre salmer med få salmevers.

5. Hvordan retningslinjerne omkring mundbind ved dåbsgudstjenester skal følges, aftales mellem præst og dåbsfamilie. Som udgangspunkt gælder de generelle retningslinjer, nemlig, at man har mundbind på, når man bevæger sig rundt i kirkerummet (særligt når man kommer til kirken og forlader den igen). Dog behøver dåbsforældre og faddere ikke bære mundbind under selve dåbshandlingen ved døbefonten. Præst og personale behøver ikke bære mundbind.

Konfirmationer

Der er for nuværende ingen ændringer i de planlagte konfirmationer.

 

Vielser og kirkelige velsignelser

1. Til vielser og kirkelige velsignelser i Ormslev kirke må der højest være 25 deltagere ud over præst, personale og øvrige medvirkende. Der er ikke plads til nogen ekstra i våbenhuset.

2. Der ikke fælles salmesang til vielser og kirkelige velsignelser i kirken. Kirkesangeren synger solo, og der anvendes færre salmer med få salmevers.

3Hvordan retningslinjerne omkring mundbind ved vielser skal følges, aftales mellem præst og brudepar. ​Som udgangspunkt gælder de generelle retningslinjer, nemlig, at man har mundbind på, når man bevæger sig rundt i kirkerummet (særligt når man kommer til kirken og forlader den igen). Dog behøver brudepar og personer, som spiller en central rolle i vielsen (forlovere/forældre til brudepar, brudepiger osv.) ikke bære mundbind. Præst og personale behøver ikke bære mundbind.

 

Bisættelser og begravelser

1. Til bisættelser og begravelser i Ormslev kirke må der højest være 25 deltagere ud over præst, personale og øvrige medvirkende. Der er plads til 2 ekstra i våbenhuset, hvor der er højtalere.

2. Der ikke fælles salmesang til bisættelser og begravelser. Kirkesangeren synger solo, og der anvendes færre salmer med få salmevers.

3. Ved begravelser og bisættelser gælder de generelle retningslinjer for brug af mundbind, nemlig, at man har mundbind på, når man bevæger sig rundt i kirkerummet (særligt når man kommer til kirken og forlader den igen). Dog behøver de nærmeste pårørende og kistebærere ikke bære mundbind. Præst og personale behøver ikke bære mundbind.

4. Ved udbæring af kiste skal alle bærerne være i samme smittekæde. Personer i våbenhuset skal forlade kirken, inden kisten bæres ud.

5. Det er tilladt, at yderligere deltagere end de i kirken tilladte slutter sig til følget på kirkegården. Der må dog højest være 50 mennesker samlet på kirkegården i forbindelse med begravelser, og afstandskravene bedes overholdt:2 meter. 

 

Kirkekontoret

Kirkekontoret er lukket. Kordegnen kan træffes på tlf. 86 28 02 08 mandag 10-16, onsdag 10-13, fredag 10-13 og på email: Ormslev.sogn@km.dk

 

Minikonfirmandundervisning og babysalmesang

Minikonfirmandundervisning og babysalmesang er aflyst indtil videre.

 

Samtaler

Samtaler søges så vidt muligt afholdt over telefonen, virtuelt eller i sognegården. Man er altid velkommen til at kontakte præsterne. Præsternes telefonnumre er:

-          Erik Wulff Kelstrup: 8628 0065

-          Emmy Haahr Jensen (indtil 24.1.2021): 4224 0075

-          Tine Bonde Klausen (fra 1.2.2021): 4224 0075

 

Arrangementer (koncerter, studiekredse, foredrag m. m.)

Alle arrangementer, inklusive koncerter, aflyses indtil videre. Hold øje med opslag på hjemmeside og Facebook.

 

Møder

Som udgangspunkt afholdes alle møder virtuelt indtil videre.

 

Kirken

Kirken vil være åben for offentligheden i dagtimerne, når der er personale på kirkegården. Man er velkommen til at sætte sig ind og nyde en stille stund. Dog må der højest være fem personer til stede ad gangen. Og man skal bære mundbind, spritte hænder af i våbenhuset og røre ved så få genstande som muligt.

 

Kirkegården

Graveren vil være at finde på kirkegården som normalt. Husk at holde afstand ved henvendelser.

 

Sognegården

Sognegården er lukket for alle arrangementer indtil videre. Den vil kun bliver brugt til samtaler i denne periode.