ORMSLEV KIRKE og CORONAVIRUS, opdateret 18.5.2020.

 

Ormslev kirke følger folkekirkens retningslinjer for håndteringen af coronavirus. Det betyder følgende:

 

Generelt:

1. Forsamlingsforbuddet gælder ikke for folkekirken i de lokaler, som kirken råder over. Det giver mulighed for gudstjenester, kirkelige handlinger og mødeaktiviteter.

2. Udendørs aktiviteter skal fortsat overholde forsamlingsforbuddet, bortset fra begravelser og bisættelser.

3. Personer med symptomer på coronavirus må ikke deltage i kirkelige aktiviteter.

4. Eftersom der vil indgå salmesang til alle gudstjenester og kirkelige handlinger, skal der holdes en afstand under disse på mindst 2 meter.

5. Alle bedes være omhyggelige med at spritte hænder af, når man ankommer og forlader kirken eller kirkens lokaler. Der vil være sprit og plastikhandsker i våbenhuset.

6. Der er begrænsning på det antal personer, som kan være til stede ved gudstjenester og kirkelige handlinger. Se nedenunder. Dog kan antallet forøges, hvis personer, som er i samme smittekæde, sidder sammen. Det er i givet fald præst og personale, som alene træffer afgørelse herom.

7. Personalets anvisninger om, hvor man skal/må sidde, skal respekteres.

8. Salmebøgerne bruges kun til gudstjenester om søndagen. De har således stået urørt en hel uge og kan trygt tages i brug.Så de har stået urørte en hel uge, når de tages i brug

 

Gudstjenester søn- og helligdage

1. Til gudstjenester i Ormslev kirke er der ud over præst og personale plads til 40 personer + 5 personer i våbenhuset. I våbenhuset kan man via højtalere følge med i gudstjenesten. Dog kan antallet af tilstedeværende i kirken forøges, hvis personer, som er i samme smittekæde, sidder sammen. Det er i givet fald præst og personale, som alene træffer afgørelse herom.

2. Gudstjenester vil i den kommende periode være lidt kortere end normalt. Der sættes ekstra stole op i området foran alteret.

3. Der vil være salmesang under gudstjenesten. Derfor skal der være mindst 2 meters afstand mellem de tilstedeværende.

4. Der vil være mulighed for at gå til nadver i gudstjenesten. Man går op til alteret i prædikestolssiden med 1 meters indbyrdes afstand. På vejen tager man et plastikbæger fra et lille bord. Under selve altergangen står man op, igen med en meters afstand. Præsten spritter hænder af, tager handsker på og sørger i det hele taget også for god afstand. Man går tilbage fra alteret i døbefontsiden og putter sit plastikglas i en lille spand på vejen.

5. Der kører kirkebil til gudstjenesterne. Man sidder spredt i kirkebilen, og der er mulighed for at spritte hænder af.

 

Dåb

1. Til dåb i Ormslev kirke er der ud over præst og personale plads til 30 personer + 0 personer i våbenhuset. Dog kan antallet forøges, hvis personer, som er i samme smittekæde, sidder sammen. Aftale om forøgelse af antal deltagere skal træffes med præsten ved samtalen forud for dåben.

2. Dåb gennemføres med kun én dåbsfamilie ad gangen.

3. Dåb finder sted om søndagen på aftalte tidspunkter enten før eller efter kirkens almindelige gudstjeneste.

 

Konfirmationer

Der er for nuværende ingen ændringer i de planlagte konfirmationer.

Vielser og kirkelige velsignelser

1. Til vielser og kirkelige velsignelser i Ormslev kirke er der ud over præst og personale plads til 34 personer (inklusive brudepar) + 0 personer i våbenhuset. Dog kan antallet forøges, hvis personer, som er i samme smittekæde, sidder sammen. Aftale om forøgelse af antal deltagere skal træffes med præsten ved samtalen forud for vielsen/den kirkelige velsignelse.

 

Bisættelser og begravelser

1. Til bisættelser og begravelser i Ormslev kirke er der ud over præst og personale plads til 30 personer + 5 personer i våbenhuset. Dog kan antallet af tilstedeværende forøges, hvis personer, som er i samme smittekæde, sidder sammen. Aftale om forøgelse af antal deltagere skal træffes med præsten ved samtalen forud for bisættelsen/begravelsen.

2. Ved udbæring af kiste skal alle bærerne være i samme smittekæde. Personer i våbenhuset skal forlade kirken, inden kisten bæres ud.

3. Det er tilladt, at yderligere deltagere end de i kirken tilladte slutter sig til følget på kirkegården. Under bisættelser og begravelser gælder almindelige afstandskrav ikke på kirkegården, men Ormslev kirke vil gerne opfordre til, at man alligevel overholder de almindelige regler om afstand:1 meter (2 meter under sang).

 

Kirkekontoret

Kirkekontoret holder åbent som normalt (mandag 10-16, onsdag 10-13, fredag 10-13).

 

Minikonfirmandundervisning og babysalmesang

Minikonfirmandundervisning og babysalmesang er opstartet.

 

Samtaler

Samtaler søges fortsat så vidt muligt afholdt over telefonen. Man er altid velkommen til at kontakte præsterne, ikke mindst, hvis man har brug for en sjælesorgssamtale i forbindelse med corona-udbruddet. Præsternes telefonnumre er:

-          Erik Wulff Kelstrup: 8628 0065

-          Emmy Haahr Jensen: 4224 0075

 

Arrangementer (koncerter, studiekredse, foredrag m. m.)

Arrangementer, foredrag, litteraturkreds osv. er gradvist opstartet under hensyntagen til sundhedsmyndighedernes retningslinjer. Hold øje med opslag på hjemmeside og Facebook.

 

Møder

Mødefrekvensen vil langsomt stige under hensyntagen til sundhedsmyndighedernes retningslinjer. I første omgang vil menighedsrådsmøder og møder omkring menighedsrådsvalget blive startet op som fysiske møder.

 

Kirken

Kirken vil atter være åben for offentligheden i dagtimerne, når der er personale på kirkegården. Man er velkommen til at sætte sig ind og nyde en stille stund. Dog skal man spritte hænder af i våbenhuset og røre ved så få genstande som muligt.

 

Kirkegården

Graveren vil være at finde på kirkegården som normalt. Husk at holde afstand ved henvendelser.

 

Sognegården

Sognegården vil langsomt begynde at åbne op for kirkens egne arrangementer. Alle andre arrangementer er indtil videre aflyst, med mindre andet er aftalt med menighedsrådet.