ORMSLEV KIRKE og CORONAVIRUS, opdateret 24.3.2020.

 

Ormslev kirke følger folkekirkens retningslinjer for håndteringen af coronavirus. Det betyder følgende foreløbigt til midt i april måned:

 

Gudstjenester

Alle gudstjenester i kirken og på Lokalcenter Søholm aflyses.

 

Dåb

Dåb bliver enten udskudt eller gennemført med kun dåbsfamilie, præst og det mest nødvendige personale til stede. Der afholdes kun dåb med én dåbsfamilie ad gangen.

 

Vielser og kirkelige velsignelser

Vielser og kirkelige velsignelser bliver enten udskudt eller gennemført med kun brudepar, præst og det mest nødvendige personale til stede.

 

Bisættelser og begravelser

Bisættelser og begravelser udskydes ikke. Men de afholdes kun for nærmeste familie og venner. Det vil være en fordel, hvis der allerede gøres opmærksom herpå i begravelsesannoncen.

Der vil være begrænsning på antallet af deltagere.

Kun præst og det mest nødvendige personale vil være til stede.

I kirken eller kapellet sætter man sig med behørig afstand, og fysisk kontakt undgås.

Der kan eventuelt blive tale om en senere mindehøjtidelighed, f. eks. i forbindelse med en urnenedsættelse.

 

Kirkekontoret

Kirkekontoret holder lukket. Men det er muligt at henvende sig telefonisk i kirkekontorets åbningstid (mandag 10-16, onsdag 10-13, fredag 10-13): 8628 0208.

 

Konfirmandundervisning

Aflyst.

 

Konfirmationer

Grundet covid19 kan vi ikke gennemføre konfirmationer som planlagt hhv. 8. og 10. maj 2020.

Det er vi alle naturligvis kede af, fordi der allerede er gjort så store og mange forberedelser til den store dag.

Men der er i dag udsendt meddelelse fra Ministeriet om, at der tidligst kan afholdes konfirmationer efter pinse.

I Ormslev sogn bliver de planlagte konfirmationer maj 2020 udskudt til juni og august 2020. Således at:

21. juni kl. 10 konfirmeres Aarhus Friskole 7. kl. 

16. august kl. 9 konfirmeres Højvangskolen 7a

16. august kl. 11 konfirmeres Højvangskolen 7b

23. august kl. 10 konfirmeres Højvangskolen 7c

Vi håber, I kan få flyttet jeres aftaler og adviseret gæster om den nye dato.

 

Vi vender tilbage med information om konfirmationsundervisningen senere.

 

Minikonfirmandundervisning og babysalmesang

Aflyst.

 

Samtaler

Samtaler søges så vidt muligt afholdt over telefonen. Man er altid velkommen til at kontakte præsterne, ikke mindst, hvis man har brug for en sjælesorgssamtale i forbindelse med corona-udbruddet. Præsternes telefonnumre er:

-          Erik Wulff Kelstrup: 8628 0065 (har dog fri 18.-19. + 23.-29. marts)

-          Lisbeth Damgren Højen: 4224 0075

Begravelsessamtaler afholdes så vidt muligt telefonisk.

 

Arrangementer (koncerter, studiekredse, foredrag m. m.)

Aflyst.

 

Møder

Alle møder, som ikke er nødvendige, eller som ikke kan afholdes digitalt eller telefonisk, aflyses.

 

Kirken

Kun nødvendige kirkelige handlinger finder sted i kirken. Kirketjeneren anviser pladser, så man sidder på behørig afstand. Der anvendes salmeark i stedet for salmebøger. Der vil være håndsprit i våbenhuset. Der holdes behørig afstand, og fysisk kontakt undgås.

 

Kirkegården

Graveren vil i nogen udstrækning være at finde på kirkegården. Ved henvendelse til graveren bør man dog holde behørig afstand.

 

Sognegården

Sognegården er lukket for alle arrangementer, både kirkelige og andre.