Konfirmander

I Ormslev sogn er der to skoler: Højvangskolen og Århus Friskole. Alle børn fra disse to skolers 7. klasser bliver tilbudt konfirmationsundervisning som forberedelse til konfirmation i foråret.

Se her for tidspunkter for kommende konfirmationer (offentliggøres 3 år forud) se datoer og tidspunkter her

For at blive konfirmeret skal barnet være døbt. Så er det ikke døbt og gerne vil konfirmeres, aftaler man dåb med kirkekontoret inden konfirmationen. Vi har i Ormslev kirke hvert år flere konfirmander/store børn, som gerne vil døbes, så det er helt almindeligt. Det plejer da også at foregå på en måde, som på en gang er afslappet, stille og rolig og alligevel smuk og livsbekræftende.

Et barn kan godt følge konfirmationsundervisningen, selv om det ikke vil konfirmeres. Det er en god idé, for barnet lærer meget, som det kan have glæde af resten af livet.

 

Undervisningen

Undervisning finder primært sted i Stavtrup Sognegård, men også i kirken og konfirmandstuen i Ormslev. Konfirmanderne bliver almindeligvis kørt i bus til og fra Ormslev.

Undervisningen handler dels om at få kendskab til de væsentligste elementer i kristendommen, dels om at blive fortrolig med folkekirkens gudstjeneste.

Begge dele er vigtige. Det er godt at vide, hvad kristendom handler om i et land, hvis kultur og historie er gennemsyret af kristendom. Og samtidig er fortrolighed med gudstjenesten en god baggrund for at føle sig hjemme og tryg i de mange situationer i livet, hvor man kommer til at sidde i en kirke i enten glæde eller sorg.

Endelig – og vigtigst – er kristendom en god ballast at have med sig på vej ind i ungdoms- og voksenlivet. Til konfirmationsundervisningen lærer konfirmanderne at tænke selvstændigt over livets store spørgsmål, og de møder kristendommens glædelige budskab, som det lyder helt konkret til os alle i kirken. Et budskab, som er godt for både hjerte og hjernebark. En styrke at have med sig på den videre færd gennem livet.

 

Konfirmationen

Konfirmationer i Ormslev kirke er noget særligt. Glædelige højdepunkter, ikke bare for konfirmandernes familier, men også for vores lokale kirke. Flagene vejrer ud over hele sognet, og den lille plads foran Ormslev kirke bliver fyldt med smil og glæde.

Selve konfirmationsgudstjenesten minder lidt om en normal gudstjeneste og er alligevel helt anderledes. Når de unge sidder og stråler i midtergangen, kan man ikke andet end glædes. Og kirken fyldes som altid med gode ord, skøn musik og hjerter, som man næsten kan høre banke i takt.

En konfirmation kan imidlertid også byde på udfordringer. Måske kan en skilsmisse komme på tværs, eller også er det svært at få økonomien til at hænge sammen. Eller også bliver forventningerne skruet så højt op, at de bliver svære at leve op til. Du er altid velkommen til at ringe og tage en snak med en af præsterne. I kraft er deres erfaring med både konfirmanden og den slags situationer kan præsterne ofte hjælpe med håndtere udfordringerne.

 

Konfirmander med særlige behov

Al undervisning og konfirmation af børn med særlige behov er samlet i Sankt Lukas Kirke i Århus. Her er præsterne Maria Louise Bøg Sørensen og Marie Petersen særligt uddannet til at varetage undervisningen af denne målgruppe.

Børn med særlige behov er defineret som børn der går i specialklasser på almindelige folkeskoler eller privatskoler. Har du et barn som falder uden for målgruppen så kontakt os og vi finder en løsning.

Undervisningen forløber som ugentlig undervisning fra september og frem til konfirmationerne i foråret. Undervisningstidspunktet forhandles på plads med den enkelte skole og varierer derfor fra år til år. Undervisningen lægges efter aftale med skolerne inden for skoletid og kirken står for at arrangere taxakørsel i samarbejde med forældre og skole til de konfirmander der har brug for dette.

Hvert år afholdes et informationsmøde forud for konfirmationsundervisningen for forældre til tilmeldte konfirmander. På mødet gives al information omkring undervisningsforløb, transport og konfirmation.  Man er dog altid meget velkomne til at kontakte Maria Louise Bøg Sørensen (tlf. 29666164, mail: malh@km.dk) hvis man har spørgsmål, ønsker at høre mere om tilbuddet eller gerne vil have en rundvisning i kirken.

Konfirmationsdatoerne kan tidligst oplyses et år før konfirmationen, når tilmeldingen er modtaget. Dette skyldes at deltager antallet og dermed antallet af konfirmationer variere fra år til år for børn med særlige behov.

Du skal selv tilmelde dit barn til konfirmationsforberedelsen. Tilmeld gerne dit barn i så god til som muligt.

Tilmelding af konfirmander til disse forløb foregår ved at udfylde vedhæftede tilmeldingsblanket og sende den til Sankt Lukas kirke i Aarhus, Sankt Lukas Kirkeplads 1, 8000 Århus C.

Tilbuddet dækker skolerne som ligge i Aarhus Domprovsti (dog ikke skolerne på Samsø) og Aarhus Søndre Provsti. Følgende kirker er i disse to provstier: Sankt Lukas kirke, Sankt Pouls kirke, Sankt Markus kirke, Sankt Johannes kirke, Vor Frue kirke, Aarhus domkirke, Langenæskirken, Christianskirken. Viby kirke, Ravnsbjerg kirken, Fredens kirke, Frederikskirken, Skåde kirke, Holme kirke, Tranbjerg kirke, Ormslev kirke, Kolt kirke, Mårslet kirke, Beder kirke, Malling kirke, Tiset kirke, Astrup kirke, Tulstrup kirke, Hvilsted kirke.

Tilmelding til konfirmationsundervisning

https://www.folkekirken.dk/livets-begivenheder/konfirmation/konfirmandtilmelding