Kirken

Ormslev KirkeOrmslev kirke

er fra 1200-tallet. Kirken tilhørte Århus bispestol, da biskop Jens Iversen Lange d. 24. juli 1477 erhvervede den som privatperson og skænkede den til det såkaldte Jerusalems vikarie ved Vor Frue alter i domkirken, som han oprettede ved samme lejlighed. Ifølge indstiftelsesbrevet skulle vikaren (alterpræsten) også betjene Ormslev sogn.

Efter Jens Iversen Langes død overgik kirken til kongelig eje. I tiden mellem 1661 og 1675 overdrog kongen kirken til Mogens Friis, der indlemmede den i grevskabet Frijsenborg. Kirken forblev under grevskabet indtil den ved en auktion 9. juni 1802 solgtes til Jens Knudsen i Tåstrup, der 26. august 1805 afstod den til sognets tiendeydere. Kirken overgik til selveje 1. april 1956. 


AltertvalenAlteravlen

er fra omkring 1590, med malerier fra 1719.

Egetræskrucifikset

fra omkring 1957, skåret af Lucien Hecklen.

Dommedagsmalerierne

fra 1719 på altertavlens baldakin.

 
  

DøbefontenDøbefonten

romansk, af granit kummen af grovkornet, rødlig granit, den monolite fod med skaft, omhugget og afbanet i 1880’erne slutning, af lidt lysere granit med blå indslag og overfladen her en del afskallet. Fonten er 88 cm høj, kummen 76 cm. I tvm med en 29 cm dyb udhuling med skrå sider og i midten et ca. 1 cm dybt hul.

Dåbsfad

af messing skænket i 1686. Dåbsfad af tin, nævnt i inventariet 1714 sammen med det andet dåbsfad.


klokke

Klokken

er omstøbt i 1822 af P. Meilstrup i Randers. 74 cm i tvm. 

 

 

 

 

 


OrgelOrglet

Er bygget af Bruno Christensen i 1977 og har 13 stemmer fordelt på 2 manualer og pedal.