Særlige lejligheder

Fødsel og dåb

Medion   DIGITAL CAMERA

Fødsel
En fødsel registreres på baggrund af jordmoderens anmeldelse til kirkekontoret. En forældreanmeldelse er kun nødvendig, hvis ingen jordmoder har medvirket ved fødslen.
Ugifte forældre har mulighed for at få faderskab registreret i 14 dage fra barnets fødsel ved at indgive en omsorgs- og ansvarserklæring til kirkekontoret. Er erklæringen ikke modtaget inden for fristen, informeres Statsforvaltningen.
Blanketten findes på www.personregistrering.dk, hvor omsorgs- og ansvarserklæringen også kan afgives digitalt, såfremt begge forældre har en digital signatur.

Dåb
Et barn skal have navn senest 6 måneder efter fødslen. Når barnet skal døbes, aftales dato for dåben med kordegnen. Nærmere aftaler om dåbshandlingen, barnets navn og faddere (mindst 2 foruden gudmoderen/-faderen) finder sted ved samtale med præsten.

Navngivelse uden dåb
Skal barnet navngives, sker dette ved anmeldelse til kordegnen.


Vielse

kirkeindgangVed vielse i kirken rettes først henvendelse til kordegnen om tidspunkt for vielsen. Derefter kontakter man vielseskontoret iden kommune man bor, for at få udfærdiget en prøvelsesattest. Prøvelsesattesten, der kun er gyldig i 4 måneder,sendes sammen med parrets dåbsattester til kordegnen.

I god tid før vielsen kontaktes præsten for en samtale.

Man kan forinden have overvejet hvilke salmer, man ønsker sunget.
Klik her for inspiration til salmer

NB! Pyntning af kirken aftales med graveren.


Dødsfald

kirkegaardDødsanmeldelse
Anmeldelse af dødsfald skal ske til sognepræsten/kordegnen i afdødes bopælssogn senest to hverdage efter dødsfaldet. Blanket til anmeldelsen udleveres af lægen, bedemanden eller præsten, som gerne er behjælpelig med udfyldelsen. Hvis man har en bedemand til at bistå ved begravelsen eller bisættelsen, vil det i praksis ofte være ham, der hjælper med udfyldelsen og indleverer anmeldelsen til begravelsesmyndigheden. Begravelsesmyndigheden er altid sognepræsten i bopælssognet, også i de tilfælde hvor begravelsen/bisættelsen skal foregå uden for sognet eller finder sted uden kirkelig medvirken.

Begravelse/bisættelse
Ved kirkelig begravelse/bisættelse aftales tidspunkt medkordegnekontoret. Forud for begravelsen/bisættelsen kontaktes præsten for en samtale. Man kan forinden have overvejet hvilke salmer, man ønsker sunget.
Klik her for inspiration til salmer

NB! Aftale vedrørende gravsted træffes med graveren.