Minikonfirmander

Den 5. januar 2017 starter et nyt hold minikonfirmander; denne gang gælder det 3B på Højvangskolen. Det foregår i sognegården i Stavtrup og i kirken i Ormslev 8 torsdag eftermiddage fra kl. 14 – 15.30. Første gang er torsdag den 5/1, og sidste gang er den 2/3.

Hvis I har lyst til at være med, kan I sende en mail med barnets navn samt kontaktoplysninger til barnets forældre til: annelatourstavtrup@gmail.com

Vi kalder minikonfirmandforløbet ”Kend din kirke”. Sammen med børnene vil vi lege, synge, tegne, høre bibelhistorie, gå på opdagelse i kirken og op og se den flotte udsigt fra kirketårnet. Vi skal også være med til at forberede børnegudstjeneste, hvor alle de børn, der vil, kan deltage. Hver gang spiser vi lidt eftermiddagsmad sammen.

Formålet med forløbet er at gøre børnene fortrolige med kirken – og det, der foregår i kirken. På børnehøjde får de indblik i den kristne tradition, som den udfoldes i bibelfortællinger og kirkehøjtider, og i, hvordan det kristne liv kan udleves i praksis. Børnene kommer til at medvirke ved en børnegudstjeneste, hvor også forældre, søskende, bedsteforældre og alle andre interesserede inviteres til at deltage.

Undervisningsforløbet er naturligvis frivilligt. Det er et tilbud, vi håber, I har lyst til at tage imod. Der er ikke krav om, at man skal være døbt for at deltage.

Undervisningen varetages Anne Latour. portraet-af-anne-latour